Hartelijk welkom op de website van obs De Kubus
Inloggen

Groep 1-2a

De start van de basisschool begint in groep 1.
Voordat uw kind op school komt als het 4 is geworden, kunt u samen met de leerkracht afspreken hoeveel gewenningsdagen of dagdelen uw kind op school kan doorbrengen. Zo went uw kind al aan het schoolse leven, voordat het hele dagen naar school gaat. 

Het wennen aan de school is belangrijk voor uw kind, zodat de overstap van peuterspeelzaal of thuis zo soepel mogelijk verloopt. 

In de kleutergroepen hebben we gekozen voor combinatiegroepen. Op deze wijze is er een goede opvang mogelijk voor nieuwe kleuters. De kinderen die er al zijn kunnen de jonge kinderen helpen, zodat ze snel wennen aan het schoolleven. De oudsten werken al hard om zich voor te bereiden voor groep 3. Zo is het elke dag een klein feestje!