Hartelijk welkom op de website van obs De Kubus
Inloggen

Groep 4

Als u hard “1 x4 =4 2x4 =8” door de gangen van de school hoort, dan kan dat wel eens groep 4 zijn. Er wordt in dit leerjaar veel aandacht besteed aan het leren van de tafels. Dit is een basis die wordt gelegd voor de hogere klassen ( het maken van deelsommen etc.).

De kinderen zijn ook hun handschrift aan het ontwikkelen en leren in dit jaar het schrijven van alle hoofdletters. De leesmethode van groep 3 (veilig leren lezen) hebben de kinderen achter zich gelaten. In groep 4 starten zij met de taalmethode van de school (taal op maat). Deze vraagt aan de kinderen om de geleerde hoofdletters toe te passen in zinnen.