Hartelijk welkom op de website van obs De Kubus
Inloggen

Groep 6

In groep 6 wordt iedere dag aandacht besteed aan taal, rekenen en de kennisgebieden.

Computeren

Iedere dag is er de mogelijkheid voor een groepje om in de klas 15 minuten te oefenen op de computer. Zij krijgen dan extra rekenen, taal of spelling. Zo is er voor ieder kind wel een programma die extra oefening of uitdaging geeft.

Ook is er extra aandacht voor de woordenschat. Deze woordenschat sluit aan bij de begrijpend lezen les van Nieuwsbegrip.

Wat is verder belangrijk in groep 6…

Wanneer uw kind de tafels nog niet beheerst, oefen deze dan iedere dag. Hang bv. het tafelblad in uw toilet, zodat uw kind kan oefenen. Of gezellig samen oefenen tijdens het afwassen.

Woordenschat kunt u samen met uw kind oefenen aan de hand van de lijsten die uw kind meekrijgt. Deze woorden sluiten aan bij het thema van de taalmethode.

Stimuleer lezen thuis en doe dit af en toe samen. Het is ten eerste gezellig en ten tweede kunt u door middel van terugvragen er achter komen of uw kind de tekst begrepen heeft. Lezen is heel belangrijk!

En natuurlijk is het fijn wanneer u uw kind kunt helpen bij de leervakken.  U zult zien aan de resultaten dat uw inspanning helpt.

U bent altijd van harte welkom in de klas voor vragen en/of opmerkingen. Wilt u een keer een les bijwonen, dan kunt u een afspraak maken met de juf.