Hartelijk welkom op de website van obs De Kubus
Inloggen

Groep 1-2a

De start op de basisschool begint in combinatiegroep 1/2. 

Op het moment dat uw kind bijna 4 jaar wordt, krijgt hij/zij een uitnodiging thuisgestuurd. Het kind mag dan voor de 1e keer komen wennen op de basisschool. Het gaat om één dagdeel. Uw kind mag in totaal 6 dagdelen komen wennen. U kunt de dagdelen met de leerkracht bespreken. Zo went uw kind vast aan de manier van werken, aan de juf en aan de kinderen, voordat hij/zij hele dagen naar school gaat. Het wennen is belangrijk voor uw kind, zodat de overstap zo soepel mogelijk verloopt.

In de kleutergroepen hebben we gekozen voor combinatiegroepen. Er zijn diverse voordelen voor de kinderen. Er is een goede opvang mogelijk voor nieuwe kleuters. De kinderen die er al zijn, kunnen de jongste kleuters helpen, zodat ze snel wennen aan het schoolleven. Dit stimuleert gelijk de sociale- en emotionele ontwikkeling.

De jongste kleuters die verder zijn in hun ontwikkeling op sommige onderdelen kunnen met de oudste kleuters meewerken. Oudste kleuters die bepaalde onderdelen nog moeilijk vinden kunnen weer meewerken met de jongste kleuters en ook kleuters die onzeker zijn worden zekerder, als ze andere kinderen kunnen helpen waar ze goed in zijn. Ook met de oudste kleuters die verder zijn in hun ontwikkeling wordt extra gewerkt. De oudste kleuters werken al hard om zich voor te bereiden op groep 3.

Wij gebruiken diverse methodes in groep 1/2.

Soemo: deze methode ontwikkelt de sociale- en emotionele ontwikkeling.

Schrijfdans: deze methode ontwikkelt de fijne motoriek. Alle kinderen maken grote bewegingen op muziek. De oudste kleuters zetten deze bewegingen ook op papier.

Schatkist: deze methode is verdeeld in thema's en is ontwikkeld om de jongste kinderen van de basisschool verder te ontwikkelen op het gebied van taal, rekenen en motoriek. 

 

Als u langs wilt komen om eens te kijken bij ons, dan bent u van harte welkom. U kunt dan een afspraak maken met de juf.