Hartelijk welkom op de website van obs De Kubus
Inloggen

Groep 5/6

Welkom in groep 5/6!

 

We gaan verder met wat ze in groep 4 hebben geleerd en er komen allerlei nieuwe vakken aan bod, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en zwemles.

Met rekenen gaan we verder optellen en aftrekken, maar nu naar het duizendtal en zelfs wat eroverheen. De tafels 1,2,3,4,5, en 10 blijven we oefenen en die van 6,7,8, en 9 worden aangeleerd. De verhaal- en de deelsommen komen ook weer voor in de rekenlessen. Daarnaast ook meten, tijd en geld. Zoals de digitale klok, km, m, cm, kg, g etc.

Bij taal gaan we beginnen met de zinnen ontleden. Ze ontdekken wat een persoonsvorm, zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord en voorzetsel is. Daarnaast is en blijft de woordenschat heel belangrijk. Kinderen gaan proberen wat langere verhalen te schrijven.

Met geschiedenis, aardrijkskunde en biologie komen allerlei onderwerpen aan bod. Kom eens kijken in de klas waar we mee bezig zijn.

Begrijpend lezen doen we met de methode nieuwsbegrip. De kinderen vinden dit heel leuk en interessant omdat de onderwerpen heel actueel zijn. In de klas kijken we elke dag jeugdjournaal waar de onderwerpen van nieuwsbegrip besproken worden. Thuis kan uw kind ook nieuwsbegrip oefenen met begrijpend lezen en woordenschat op www.nieuwsbegrip.nl

 

In groep 6 wordt natuurlijk ook iedere dag aandacht besteed aan taal, rekenen en  de andere kennisgebieden.

Engels
We gaan bijv. spelenderwijs met het programma ‘Groove. Me’  Engels leren. Via actuele en hippe liedjes leren de kinderen Engelse begrippen en kunnen zij aan het eind van zo’n les de tekst van het liedje meezingen en beter begrijpen.

Wat is verder belangrijk in groep 6…
Wanneer uw kind de tafels nog niet beheerst, oefen deze dan iedere dag. Hang bv. het wc tafelblad in uw wc, zodat uw kind kan oefenen.

Stimuleer lezen thuis en doe dit af en toe samen. Het is ten eerste gezellig en ten tweede kunt u door middel van terugvragen er achter komen of uw kind de tekst begrepen heeft. Lezen is heel belangrijk!

Help uw kind bij de leervakken. U zult zien aan de resultaten dat uw inspanning helpt.

U bent altijd van harte welkom in de klas voor vragen en/of opmerkingen. Wilt u een keer een les bijwonen, dan kunt u een afspraak maken met de juf.