Hartelijk welkom op de website van obs De Kubus
Inloggen

Medezeggenschap over de school

 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR.
bespreekt allerlei zaken t.a.v. het schoolbeleid (doelstelling van de school,
jaarplan/jaarverslag, de formatie, vacatures enz.).

De MR geeft instemming aan of advies over allerlei zaken. Deze staan vermeld in de WMS, dit document kunt u HIER lezen.

Een handig overzicht geeft precies aan waar de MR zich mee bezighoudt.

De MR. bestaat uit de volgende leden:


namens de ouders:


namens het team:

Mw. Kreeft

Mw. Versnel

Mw. Petrus

Mw. Brown

Indien u de MR-leden wilt bereiken, kan dat via het volgende emailadres: mr@obsdekubus.nl