Hartelijk welkom op de website van obs De Kubus
Inloggen

Documenten

De schoolgids is onder meer bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind. In deze gids beschrijft de school haar visie op het onderwijs en hoe aan de organisatie van het onderwijs vorm wordt gegeven.  U bent altijd van harte welkom voor een toelichting en een rondleiding.

Schoolgids 2019-2020

In het schoolplan staan de voornemens van de school om het onderwijs te verbeteren. Ook wordt aangegeven welke succesfactoren van belang zijn om verworvenheden te behouden en te borgen.

Schoolplan 2016-2020

Elke school heeft een pestprotocol, zo ook de Kubus. In het protocol is te lezen hoe de school omgaat met pesten.

Pestprotocol

De school kent vaste vakanties en vrije dagen. Soms komt het voor dat u door omstandigheden, bijv. familieomstandigheden of ziekte, extra verlof nodig heeft. U dient daarvoor altijd het verlofformulier in te vullen en in te leveren. Pas als dit goedgekeurd en ondertekend is, heeft u recht op extra verlof.

Aanvraagformulier kortdurend verlof

Ook bestaat er een klachtenregeling, meer informatie hierover kunt u lezen in het volgende document.

Klachtenregeling

Hoe de Kubus vorm wil geven aan ouderbetrokkenheid, is te lezen in het ouderbeleidsplan.

Ouderbeleidsplan 2017-2018