Hartelijk welkom op de website van obs De Kubus
Inloggen

Betrokken ouders op school

Ouderbetrokkenheid vinden we als school erg belangrijk. De meeste activiteiten die we organiseren voor ouders, zijn gericht op het onderwijs van de kinderen. Wat leren de kinderen, op wat voor manier en hoe kunt u als ouder daarbij ondersteunen?

Ook dit schooljaar kunt u weer meedoen met verschillende ouderactiviteiten. Zo kunnen ouders van groep 1 en 2 weer meedoen met de bijeenkomsten van Ik en Ko. Ouders van groep 3 kunnen weer deelnemen aan het programma Overstap.  

Wanneer er nieuwe programma's van start gaan, of er nieuwe bijeenkomsten worden georganiseerd, ontvangt u hiervoor vanzelf een brief. Inschrijven kan door het antwoordstrookje in te leveren, of door u aan te melden bij Nurten Gonul.

Het Partnerschapsteam, een werkgroep van ouders en teamleden, heeft n.a.v. een ouderavond de 'Zes zekerheden van de Kubus' opgesteld. Een mooi uitgangspunt voor ouders en school.

Klik hier om de 'Zes zekerheden van de Kubus' te lezen!

Heeft u vragen of opmerkingen? Kom gerust even langs in de ouderkamer, of neem contact op met Nurten Gonul: 010-4830737 / 010-4829188.

U bent van harte welkom!